Utan eldsjälar skulle vi inte ha det rika föreningsliv som vi har i Medelpad.

Eldsjälar. Optimus. Elitidrottsnätverket.

Tack vare det överskott som Medelpads Idrottsgala genererar kan vi hylla eldsjälar i Medelpad, driva talangprogrammet Optimus och elitidrottsnätverket. Läsa mer om de projekt Västernorrlands idrottsförbund kan driva tack vare det överskott som Medelpads Idrottsgala genererar med hjälp får sina sponsorer.

Eldsjälar

Med Västernorrlands Idrottsförbund som värd drivs ett Eldsjälsprogram. Syftet med programmet är att ge våra eldsjälar uppskattning och visa tacksamhet för den otroliga insats de gjort. Programmet pågår under ett år och innehåller föreläsningar, idrottsevenemang och studiebesök.

En eldsjäl är någon som osjälviskt ställer upp för andra, i både medgång och motgång, någon kanske syns tydligt medan andra har diskreta positioner i bakgrunden. Alla behövs dock för att idrottsrörelsen ska fungera på ett bra sätt. Att dessutom göra detta under lång tid, detta kallar vi en eldsjäl .

Har du en eldsjäl i din förening? Nominera gärna honom eller henne till 2017 års Eldsjälsprogam. Skicka din nominering via följande formulär: Nominera en eldsjäl.

Här kan du se alla eldsjälar som varit med programmet genom åren.

Optimus

Talangprogrammet vänder sig till idrottande gymnasieelever som har det ”lilla extra” och som framförallt har höga ambitioner med sitt idrottande. Talangprogrammet finns till tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala och har som syfte att inspirera och utbilda lovande unga idrottare.

Under läsåret samlas deltagarna vid tre till fyra olika träffar där de får möta kunniga tränare, intressanta föreläsare och inspirerande elitidrottare. Ibland genomför de också något gemensamt träningspass vid träffarna. De antagna idrottarna är med i programmet under två år (åk 2 och 3 på gymnasiet) under förutsättning att de visar intresse och en vilja att utvecklas. Träffarna sker ibland på helgdag och ibland på vardagseftermiddagar. Vi välkomnar även idrottarnas tränare till träffarna.

Skadeförebyggande satsning

HT 2014 startade Optimus ett samarbete med Teamed i Sundsvall. De aktiva kommer tack vare denna satsning att få hjälp med akut omhändertagande vid skada, hjälp med rehabilitering efter skada och förebyggande åtgärder via rörlighetsscanning (bedömning av obalans i muskulatur och kontroll av rörlighet i förhållande till idrottsgren).

Ansökan

Ni nominerar en idrottare (i åk 2 på gymnasiet) genom att klistra in länken nedan i webläsaren och fylla i formuläret. Inhämta idrottarens samtycke innan nominering.
Vi ser fram emot er ansökan senast den 23 oktober 2016.
 https://response.questback.com/idrott/optimus2016

Mål med Optimus

· Att ge deltagarna ökad kunskap om vägen från talang till elit
· Öka kunskapsnivån vad gäller träningsprocessen
· Inspireras av elittränare och elitaktiva ifrån olika idrotter